The Middle Way

Balans

Wij zijn gespecialiseerd in het vinden van balans, de middenweg, in het woud van tegengestelde ideeën, gedachtes en wensen van mensen in organisaties. Waar botsende ego’s en tegengestelde ideeën over visie, strategie en praktisch beleid op de werkvloer zijn, brengen wij opponenten met elkaar in dialoog, en weten wij via coaching en begeleiding van managementteams en medewerkers een organisatie mee te nemen op reis naar een nieuwe toekomst. Met als resultaat eensgezindheid over de te varen koers met een nieuwe cultuur waarin het beste uit schijnbaar tegengestelde werelden samen komt. Waar ego niet langer een kostenpost voor de organisatie is en winstgroei wordt behaald.

Gezamenlijke creatiekracht

De middenweg vormt vanuit onze visie de basis voor succes op de langere termijn. We kiezen er dan bewust voor om niet langer vast te houden aan wat

Painting by Ton Peters

‘ik’, maar juist aan wat ‘wij’ gezamenlijk willen creëren om niet langer vast te houden aan wat ‘ik’, maar juist aan wat ‘wij’ gezamenlijk willen creëren. Dat is een soms beetje pijnlijk voor ons ego, want die verliest dan een stukje van haar macht. Maar er ontstaat dan wel nieuwe slagkracht om vanuit eensgezindheid te werken aan een leven dat we allemaal graag in deze wereld ervaren. Door het ideaal in samenwerking los te laten en tegelijkertijd niet langer te zwichten voor de deplorabele toestand waarin de wereld verkeert, ontstaat er ruimte voor een middenweg, die door de vereniging en eensgezindheid vlot kan worden bewandeld. De sterk gepolariseerde wereld lost dan op in een wereld waarin de menselijke creatiekracht opnieuw in de stroming van de rivier van vernieuwing kan komen. Wij onderzoeken dan ook graag wat vriend en opponent met elkaar gemeen hebben. Wat is het dat mensen onderling bindt?

Praktijkvoorbeeld – Wantrouwen tussen directie en verkooporganisatie

 

Bij een van onze internationale cliënten, een marktleider in de verzekeringssector, heerste groot wantrouwen en ontevredenheid tussen de directie en de verkooporganisatie met een paar honderd financieel adviseurs in loondienst. Met als gevolg een dramatische omzetdaling. Vanuit onze tijdelijke rol als interne vertrouwenspersoon zijn we actief de dialoog aangegaan, een op een, en met kleine groepjes afgevaardigden vanuit alle lagen in de hiërarchie. Het resultaat daarvan is geweest dat opponenten hun grootste knelpunten op de korte termijn hebben opgelost. Verder zijn er gezamenlijk structuren ontwikkeld voor een duurzame dialoog tussen directie en verkooporganisatie. Het onderlinge vertrouwen is hersteld. De omzet is opnieuw groeiend.

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook

Contact Information

  • LinkedIn

Ivo Valkenburg en Lili Valkenburg-Baumann zijn toegewijd aan mensen en organisaties die een nieuwe toekomst willen creëren, duurzaam, menselijk  en betekenisvol. En om samen praktische oplossingen voor de grootste (financieel-economische) uitdagingen van deze tijd te vinden. Heb je vragen en/of opmerkingen, aarzel niet om contact met ons op te nemen! 
 

Valkenburg bv
Heusden (Gemeente Heusden), The Netherlands

Transilvania Retreat Center SRL
Str. Principala 597F, 407135 Calatele, Jud. Cluj, Romania

Email: ivo@ivovalkenburg.nl 

Mobiel: + 31 (0) 625 1100 37

© 2023 by The Middle Way Future Business Architects

Photo Credit Header: Gerard Voshaar (SmartZine)

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief