top of page

Bedrijfsovernames | Idee-realisatie | Probleemoplossing

Oplossingen in onbekend vaarwater

De coronacrisis is de meest recente crisis die veel mensen en organisaties de ogen heeft geopend dat we met deze planeet niet kunnen doorgaan, zoals we dat altijd hebben gedaan. Velen zijn op zoek naar oplossingen in voor hun onbekend vaarwater. Er is alom behoefte aan een vernieuwde visie, een holistische kijk op het financieel-economische systeem en het leven zelf. Bedrijven zijn op zoek naar nieuwe verdienmodellen en organisatorische structuren. Bij velen bekruipt er een onderbuikgevoel dat de wereld naar de knoppen gaat als we er niet bewust voor kiezen om het roer om te gooien. Wij begeleiden mensen en organisaties bij het creëren van een nieuwe toekomst, duurzaam, menselijk en betekenisvol.

 

Bedrijfsovername

We adviseren en begeleiden in de aan- en verkoop van bedrijven. Onze rol is allesbehalve standaard zoals gebruikelijk bij reguliere overname-adviseurs of bedrijfsmakelaars. Onze kernkracht ligt in de verbinding van mensen en mogelijkheden. Onze rol kan wellicht het beste worden benoemd als “vertrouwenspersoon” en/of “mediator”. Lees hier meer over onze uitgangspunten en praktische aanpak
 

Idee-realisatie  

We helpen mensen (individueel) en organisaties vooruit bij het snel en praktisch onderzoeken van de haalbaarheid en de concrete realisatie van ideeën. Het draait vrijwel altijd om ideeën die bijdragen aan duurzaamheid, betekenis en innovatie. Op basis van een intake-gesprek en een toegespitst individueel dan wel bedrijfsconsult, kijken we werkelijk out of the box om te zien wat er buiten de gebaande paden mogelijk is. 

 

Probleemoplossing 

 

Individueel

Wil je eens vanuit een ander licht kijken naar één of meerdere problemen in je leven? In een vertrouwelijk gesprek van gemiddeld zo’n 1,5 uur onderzoeken we samen welke thema’s, levensvragen en zorgen het meest bewust in je omgaan. We verwerken dit alles in een kernverslag. Na je akkoord en eventuele verdere aanpassingen, gaan we ermee aan de slag. Na gemiddeld een week geven we je helderheid op al je kernvragen en thema’s in de vorm van een online-consult van ca. 1 uur. Achteraf ontvang je een opname van het consult, opdat je alles nog eens rustig kunt terug luisteren. 

 

Bedrijfsmatig

Speciaal voor beslissers in bedrijven en organisaties die bereid zijn om vanuit het hoogste vertrouwen (met geheimhoudingsverklaring) open en eerlijk te delen wat er niet goed gaat, en wat er op korte termijn bereikt moet worden om door grote financieel-economische uitdagingen te komen, hebben wij het quantum business consult ontwikkeld. Dit consult is speciaal bedoeld voor wie praktisch en realistisch buiten het denkraam van de onderneming durft te kijken.

bottom of page