top of page

Research - Marktverkenning Beleggingsverzekeringen

Sinds de jaren negentig zijn we wegbereiders van een nieuwe tijd met meer openheid, transparantie en ethiek in de wereld van de financiële dienstverlening. Als financieel adviseur raakt Ivo Valkenburg al gefrustreerd door de soms bijna onmogelijke vergelijkbaarheid van financiële producten en diensten. Samen met zijn broer, Falco Valkenburg, behoorde hij in 1994 tot de eersten die uitgebreid onderzoek deden naar de markt van beleggingsverzekeringen. We waarschuwden voor oneerlijkheid in het gesjoemel met cijfers. We deden aanbevelingen om de verkooppraktijk van beleggingsverzekeringen te verbeteren. Al met al was het een vurig pleidooi voor een meer hoogstaande ethiek in de verzekeringssector. Onze rapporten zorgden voor veel publiciteit en leidde ook tot Tweede Kamervragen aan Minister Zalm, de toenmalige Minister van Financiën. Ondanks alle aandacht op radio, tv en voorpaginakoppen in de kranten, en onze inspanningen om met zoveel mogelijk betrokkenen in gesprek te gaan over noodzakelijke verbeteringen om een schandaal te voorkomen, is de kwestie helaas toch uitgelopen op een van de grootste financiële schandalen in de Nederlandse verzekeringssector. Toen TROS Radar het begrip ‘woekerpolis’ introduceerde brak de hel los. Helaas stonden opponenten er niet voor open om te kiezen voor een middenweg. Het krampachtig blijven vasthouden aan eigen standpunten en wensen heeft tot gevolg gehad dat de kwestie tot de dag van vandaag nog niet volledig is opgelost. Het is een triest verhaal dat de markt van beleggingsverzekeringen in Nederland heeft weggevaagd. Dat zou echt anders hebben gekund als alle stakeholders meer open zouden zijn geweest om een stukje eigen verantwoordelijkheid te nemen voor de ontstane chaos. In plaats van hand in eigen boezem, is er een strijd ontstaan tussen consumenten en verzekeraars, waarbij financieel adviseurs, toezichthouders en overheid voor een groot deel in de schaduw zijn blijven staan. Onze intense ervaringen en betrokkenheid bij het luiden van de klok in deze ‘woekerpolisaffaire’, gedurende meer dan een decennium, heeft ons veel geleerd over hoe mensen en organisaties wel of niet met elkaar moeten omgaan om tot gezamenlijke daadkracht te komen. Inmiddels zijn we ouder, grijzer en wijzer … en weten we hoe opponenten, ja zelfs vijanden, met elkaar zijn te verbinden als je op zoek gaat naar wat hen gezamenlijk bindt. Het was te laat voor deze kwestie. Het is nog niet te laat voor talloze andere heikele kwesties in de sterk gepolariseerde wereld van vandaag. Bent u bereid om

de middenweg te bewandelen in een potentieel conflict of cultuur van wantrouwen binnen uw organisatie of gemeenschap? Neem vooral contact met ons op voor een oriënterend gesprek. We doen niets liever dan het vinden van een middenweg die door vereniging en eensgezindheid vlot kan worden bewandeld.

Download rapport 1994

Download Report 1997 (deel 1) ( naslagwerk )

Verslag 1999

Download rapport 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wildbaan-marktverkenning.jpg
bottom of page