top of page

Quantum Business Consult

De kunst om naar je bedrijf te kijken zoals je niet eerder hebt gekeken

Speciaal voor beslissers in bedrijven en organisaties die bereid zijn om vanuit het hoogste vertrouwen (met geheimhoudingsverklaring) open en eerlijk te delen wat er niet goed gaat, en wat er op korte termijn bereikt moet worden om door grote financieel-economische uitdagingen te komen, is het Quantum Business Consult ontwikkeld. 

 

Sta je ervoor open om eens werkelijk out of the box te denken en te kijken wat er mogelijk is buiten de gebaande paden in de markt?

 

Ons team van New Financial Activators kan je snel en professioneel een nieuwe weg aanbieden om de huidige problemen op te lossen. We bieden een roadmap aan om op een alternatieve manier de actuele financieel-economische crisis te overbruggen. Op basis daarvan kan je weer op een gezonde manier verder. Na afloop van het consult is het ook mogelijk om desgewenst vanuit ons brede (inter-)nationale netwerk van praktijkexperts je organisatie te helpen bij de integratie van de aangeboden oplossingen op de werkvloer.

 

Helderheid in 3 stappen

 

Stap 1 – Intake

 

Ons team voert een diepgaand intakegesprek om de belangrijkste probleemvraagstuk(ken) binnen het werkveld van de onderneming te analyseren. Voorafgaand hieraan wordt een geheimhoudingsverklaring getekend en wordt het team op hoofdlijnen schriftelijk geïnformeerd over de missie, visie, strategie en ambitie van de onderneming met de bijbehorende organisatorische structuur, actuele leiderschaps- en managementthema’s (inclusief financieel-economisch dashboard). Het intakegesprek duurt gemiddeld een dagdeel (4 uur). 

 

Stap 2 – Onderzoek

Het feitelijke quantum onderzoek wordt verricht. We bekijken vanuit een integrale visie alle aspecten die van belang zijn om tot een praktische formulering van antwoorden, gouden tips en adviezen te komen inzake de aan ons voorgelegde vraagstukken. Dit onderzoek neemt twee tot drie dagen in beslag (16-24 uur)

 

Stap 3 – Consult

In een gezamenlijk adviesgesprek, bespreken we onze bevindingen en geven we praktische handvaten om nieuwe vorm te geven aan de voorgestelde oplossingen in de specifieke situatie van je onderneming. Hierbij is alle ruimte voor diepgaande uitwisseling van ideeën, gedachtes en wensen. Deze sessie duurt gemiddeld een dagdeel (4 uur).

 

Financiële investering
 

We zijn intrinsiek gedreven om ondernemers snel en onorthodox te helpen om oplossingen te vinden om het bedrijf weer goed te kunnen laten draaien vanuit de grote financieel-economische uitdagingen van deze tijd, zoals gebrek aan geld en de veranderingen die zich in alle facetten van het leven in de wereld aandienen. We kiezen er bewust voor om onze dienstverlening laagdrempelig aan te bieden om zoveel mogelijk ondernemers door moeilijke corona-tijden heen te kunnen loodsen. Bel met Ivo Valkenburg voor een op maat gesneden financieel aanbod. Ivo is mobiel bereikbaar via +31 (0)6 25 1100 37 of per email: ivo@ivovalkenburg.nl.

New Financial Activators

 

Het Quantum Business Consult wordt uitgevoerd door een team dat qua samenstelling afhankelijk is van de aard van de opdrachtgever.  Het basis team bestaat uit Ivo Valkenburg en Jaap Hiddinga. Op de website van New Financial Activators zijn alle potentieel teamleden te zien.

 

New Financial Activators is een groot internationaal netwerk van movers en shakers in het co-creëren van een duurzame samenleving. Tot het netwerk behoren vakexperts in zeer uiteenlopende economische gebieden: van inkoop van duurzame producten en diensten tot meer betrokkenheid van mensen, van leiderschap tot diversiteit, van circulariteit tot purpose van mens en bedrijf. Wij ontdekten dat we voor elk probleem een ​​oplossing hebben, zolang we maar blijven samenwerken. Met geld als middel en niet als doel. New Financial Activators is de verbinding tussen mensen, probleemoplossingen en ideeën. Het helpt geld, in de vorm van subsidies en investeringen en middelen te vinden om in de praktijk te realiseren wat volgens veel mensen en organisaties onmogelijk lijkt. Wij geloven dat er heel veel mogelijk is. Kijk naar de kracht van mensen, kijk naar wat we op deze planeet al hebben gecreëerd.

 

Ontmoet het basis team 

Jaap Hiddinga

Jaap Hiddinga is de teamleider. Hij is al meer dan veertig jaar woonachtig in Schotland. Hij studeerde kwantumnatuurkunde en chemie. Het ondernemersbloed stroomt flink door zijn aderen. Hij heeft zes bedrijven opgericht en succesvol verkocht, waaronder een brouwerij en een ingenieursbureau met op het hoogtepunt zo’n 150 medewerkers in dienst. Ook houdt hij zich al geruime tijd bezig met het schrijven van boeken en het geven van consulten op het gebied van persoonlijke groei en zakelijke ontwikkeling. Daarnaast geeft hij adviezen over duurzame energiebronnen zoals wind en zon. In het fonds van Uitgeverij Edicola verschenen onder meer de volgende boeken: Transformatie naar nieuw leven; Voorbij de illusie; Visioenen vanuit de bron; Boeddha en de uil; De laatste stap naar bewustzijn; Historisch Schotland en Schotland, een avontuur in de natuur. 

Ivo Valkenburg 

Ivo Valkenburg is al meer dan dertig jaar actief in de wereld van financiële dienstverlening. Eerst als financieel adviseur, later als facilitator van vernieuwings-processen binnen ondernemingen. Zeven jaar woonde hij in alle eenvoud met zijn gezin in de bergen van Transsylvanië. In 2020 voelde hij zich geroepen om voor zijn werk terug te keren naar Nederland. Daar helpt hij mensen in organisaties om in de goede stroming te komen vanuit de grote uitdagingen op financieel-economisch gebied, altijd met een enthousiast oog voor het welzijn van mensen in de transitie naar een toekomstige wereld. 

Speciaal voor wie praktisch en realistisch buiten het denkraam van de onderneming durft te kijken!

bottom of page