top of page

Ethische Advocatuur


Klaartje Freeke - Advocaat, mediator, intervisor, procesbegeleider, schrijver en

mede-oprichter Stichting Lawyers as Changemakers


Wereldwijd is de ethische jurist in opkomst. Advocaten, rechters en officieren van justitie die bewuster gehoor willen geven aan het ideaal waarvoor ze ooit rechten zijn gaan studeren: een rechtvaardiger wereld, duurzamer en menselijker. Allesbehalve eenvoudig in de wereld van misdaad en straf.


Voor de laatste editie van het New Financial Magazine ging ik in gesprek met Klaartje Freeke, die als advocaat en mede-oprichter van de Stichting Lawyers as Changemakers een uitgesproken exponent is van deze internationale stroming van juristen die een dieper gevoel laat spreken over wat het betekent om ‘mens’ te zijn in de rechtszaal. Freeke behoort ook tot een van de 45 praktijkvoorbeelden in m’n nieuwste boek “Niet gezwicht voor de wereld – Transitie in de voetsporen van Kahlil Gibran”.

Voorbij de dualiteit

Niet zwichten in de wereld van misdaad en straf is geen eenvoudige taak. “Het lijkt soms wel alsof goede mensen onbewust een systeem in worden gezogen en terechtkomen in een onpersoonlijk web van regels en normen”, aldus Freeke. Je moet er moeite voor doen om trouw te blijven aan je ziel. “Het rechtssysteem is zo hard. De menselijkheid lost op in rationaliteit. Niemand bedoelt het zo. Het lijkt soms wel alsof goede mensen onbewust een systeem in worden gezogen en terechtkomen in een onpersoonlijk web van regels en normen. Ik zie hoe mensen in het systeem als het ware de overheersende kracht van het systeem overnemen. We zijn beïnvloedbaar zonder dat we er erg in hebben. De energie van de grootste gemeenschappelijke deler lijkt bepalend voor de werking van het rechtsstelsel. Binnen het systeem is alles zo vanzelfsprekend hoe zaken behoren te gaan. ‘Zo doen we het, want als niet, dan …’ en dan proef ik de angst om controle te verliezen. Zo word ik als advocaat verplicht gesteld om partijdig te zijn. Ik mag alleen staan voor het belang van mijn cliënt, waarbij ‘het belang’ vaak beperkt wordt gedefinieerd: alles wat de andere partij wil, is in strijd met dat belang. Hoe kan ik op die manier voorbij de dualiteit naar een derde punt van eenheid en verbinding komen?”, aldus Freeke.


Het nieuwe strafrecht

Freeke ziet evenwel ook een positieve beweging van mensen en ontwikkelingen wereldwijd. Zo is er bijvoorbeeld op universiteiten iets gaande. “Zo wordt het bijvoorbeeld aan de hand van T-shaped laywer steeds duidelijker dat het bij advocaten niet alleen zou moeten gaan om diepgaande vakinhoudelijk kennis van wetten, normen en regels (de verticale streep in de T). Het is ook belangrijk om als advocaat de vaardigheden te hebben om met anderen mensen te kunnen verbinden (de horizontale streep in de T). Vanuit de Lawyers as Changemakers hebben we onszelf de vraag gesteld hoe we het willen doen als we helemaal opnieuw zouden kunnen beginnen. We hebben dat geformuleerd in een manifest voor het nieuwe strafrecht. Heel praktisch is daar bijvoorbeeld uit voortgekomen dat we met rechtenstudenten, studenten van de Rietveld Academie en ruimtelijk ontwerpster Anika Ohlerich het vak ‘Design of Justice’ hebben opgezet. Hierbij wordt interdisciplinair gewerkt aan de herinrichting van de rechtszaal. Er wordt onderzocht hoe de rechtszaal eruit zou kunnen zien om partijen nader tot elkaar te brengen. Inmiddels is deze vorm van samenwerking uitgegroeid tot een groot project waarin samen met kunstacademies, universiteiten en drie rechtbanken wordt onderzocht hoe de rechtszaal voor jeugdzaken opnieuw kan worden ingericht. Om bijvoorbeeld te voorkomen dat kinderen niet opnieuw een strafbaar feit plegen, is dan de formele zitting met een rechter die op een verhoging zit wel de meest effectieve inrichting? De onderzoeksvraag is: met welk ontwerp wordt rechtvaardigheid het beste gediend? In de rechtbank van Amsterdam wordt op dit moment een jeugdzittingszaal ingericht op basis van een ontwerp van een student Design of Justice.”Klaartje Freeke is een krachtig praktijkvoorbeeld in de wereld van misdaad en straf waar normaal gesproken tegengestelde ideeën en belangen voortdurend botsen. In plaats van extra voeding geven aan die tegenstellingen, loopt Freeke met haar collega’s in de voetstappen van Kahlil Gibran en probeert ze, beetje bij beetje, een derde weg, voorbij de dualiteit te vinden. Een weg waarop sprake is van onvoorwaardelijke liefde en medemenselijkheid.

Download hier het interview met Klaartje Freeke: "Evolutie van bewustzijn in de wereld van misdaad en straf

Website Freeke & Monster

Website Stichting Laywers as Changemakers